Till alla som vill stödja byalaget                                                                                                     

Medlemsavgiften är en viktig del av intäkterna för att vi ska kunna bedriva en bred verksamhet även i framtiden.

Vi hoppas att du/ni som varit medlemmar även i fortsättningen stödjer föreningen under detta år.

Samtidigt hoppas vi att du/ni som ännu inte är medlem är villig att stödja vår verksamhet genom att bli medlem.

 

Avgift för 2018

Familjekort 150: –

Enskild medlem 100: –

Hasselfors byalags bankgiro är 5517-5491

Kom ihåg att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgiften.

Byalaget skickar ut medlemskort efter att medlemsavgiften är betald.