Invigningsfest i Hasselgården 19 januari 2019. Ett nytt modernt berednings- och tillagningskök med separat diskrum står nu klart och Byalaget firar med ett stort kafferep. Hans Traav, näringslivsutvecklare vid Laxå kommun är invigningstalare.