Hans Traav invigningstalar och öppnar dörrarna till ett magnifikt kaffebord.