Invigningsfestens konferencier Jerker Reinholdsson intervjuar Byalagets ordförande Andreas Gustafsson.