Tommie och Rauno lotsade veteranbilarna in på området.