Vi träffar Arne genom skådespelaren Josef Säterhagen.