Hasselgården mitt i byn är navet för Byalagets verksamhet.