Vid nedre dammen på Bruksområdet i Hasselfors, 210421