Hasselfors byalags årsmöte 210710, senarelagt p g a Corona-pandemin. Fr v ordförande Andreas Gustafsson, mötessekr Per Bergström och mötesordf Ivan Persson