Hasselfors, en villaidyll mellan sjöarna Toften och Teen.