Lotta o Sira säljer egenproducerad honung i bruksparken.