”Vårflod” vid nedre dammen på Bruket i Hasselfors, 191209