Byalagets vårutflykt med Per och Rune som berättar om gångna tider i Skagershults socken. Här är det samling vid Båtvik, 210508