”Bruket” i Hasselfors, en genuin bruksmiljö. Här finns också ett Bruksmuseum. Kontakta Hasselfors byalag ang. öppettider.