En fantastisk fest som blev möjlig att genomföra tack vare många ideella krafter och med bidrag från Mellansjölandet LEADER.