Upptäcksfärd i Skagershults socken med Per och Rune, 190907