”Skivor till kaffet” i Hasselgården med Andreas och Hans på söndagsförmiddagen.