Ulf Laxheim, omgiven av Katja Aglert och Inger Odheim, berättar om Strandås historia.