Rundvandringen fortsätter till Strandå. Fr v Paola Zamora, Annika Söderberg, Caroline Selvin och Börje Lindberg.