En ”historisk plats”, här låg Hasselfors skola. Börje Lindberg berättar skolminnen.