David Tverling, initiativtagare till festivalen och samordnare, presenterar Carin Gustafsson från Örebro, vinnare i fototävlingen Folkets bild.