Mats Rosenberg berättade om sin fotoresa till Klippiga bergen. Spännande och med fantastiska bilder.