Här bjuder Ingrid Månsson och Ingegerd Ohlsson på Porlavatten i samband med att SJ firar 100 år, 1962.