Agneta Heine-Ivgren berättar barndomsminnen från Porla i Brunnssalongen,180826.