Carl-Jan Granqvist kåserar vid ”Event Porla Brunn”.