Charlotte von Mahlsdorf gestaltas av Anders Hambraeus.