I norra delen av Hasselfors ligger bruksområdet. Här får Melker Falkenberg år 1671 privilegium för en hammare i forsen mellan sjöarna Toften och Teen. Denna händelse kommer att bli grunden till Hasselfors Bruk. Idag finns kvarnbyggnad, sockenmagasin, brygghus, klensmedja och järnbodar kvar från tidigare sekler.
Statyn ”Hasselforssmeder” av skulptören Runo Lette avtäcktes 1965 vid Hasselfors Bruks 300-års jubileum.