Skagershultsmossens naturreservat är ett av Örebro läns största reservat, 1021 ha. Här kan man uppleva myrens karga storhet och finna dess specifika och unika flora och fauna. Ett fågeltorn finns vid Olstorp i myrens västra laggkant.