På Bålby Säteri bedrivs KRAV-certifierad mjölk- och köttproduktion, skogsbruk, hyresverksamhet och en egen gårdsbutik.