I Hasselfors finns en av de svenska inlandets nordligaste bokskogar.