I Hasselfors finns en av det svenska inlandets nordligaste bokskogar.