Runt bruksparken finns en väl bevarad genuin bruksmiljö. I parken finns statyn ”Hasselforssmederna” som avtäcktes 1965 vid brukets 300-årsjubileum. Förebild till statyn är bl.a. smeden Elis Åberg och skulptör är Runo Lette (1908 – 1981). Parken är en samlingsplats för midsommarfirandet i Hasselfors.