Parken ligger vid sidan av dammarna som förbinder sjöarna Toften och Teen med varandra. Parkområdet är centrum för olika evenemang under året, bland annat vid nationaldags- och midsommarfirande.