I Hassselfors omgivningar finns många mindre skogsvägar som inbjuder till cykelturer.
Teen runt, 21 km, Hasselfors – Stenvägen – Träntorp – Skagershults gamla kyrka – Bålby herrgård – Olstorp med utkikstorn – Mullhyttan – Bäckatorp – Bäcklunda – Hasselfors.
Toften runt, 28 km – Hasselfors – Sundsjön – Stensmossen – Skalltorp – Åråsa bro – väg 205 – Tofthagen – Ågrena – Testabäcken – Sjöfallet – Sundet – Hasselfors.