Téen runt, 21 km – Hasselfors – Stenvägen – Hammarsjön med fågeltorn – Träntorp – Skagershults gamla kyrka – Olstorp – Stockås torvindustri – Svartån – Mullhyttan – Bäckatorp – Bäcklunda och Hasselfors. Toften runt, 28 km – Hasselfors – Sundsjön – Stensmossen – Åråsa bro – väg 205 – Tofthagen – Ågrena – Testabäcken – Sjöfallet – Sundet och Hasselfors.