Stenvägen sträcker sig utefter Teens södra strandlinje. Den byggdes mellan åren 1894-1901 och sammanföll med uppodlingen av åkrarna vid Bålby och Träntorp. Sten från dessa åkrar användes till vägbygget. Vägen ersatte den spångbro, i folkmun kallad ”spånga”, som fanns över det vattensjuka området utefter sjön. En minnessten om vägbygget finns bredvid vägen.