Teens östra strand bjuder på ett vackert kulturlandskap. Denna typ av landskap, med jordbruk och betade strandängar är ingen vanlig syn idag. Då hagarna av hänsyn till såväl betande djur som markägare inte ska beträdas njuts den ovanliga strandmiljön bäst på avstånd.