Teen, Toften och Testen är fiskerika sjöar, där gösfisket i Toften har hög status. Fiskekort krävs för samtliga vatten. Info hemsidan: iFiske.se