I samband med delningen av Tångeråsa socken lät greve Melker Falkenberg uppföra en kyrka nära Bålby i den nybildade Skagershults socken. Kyrkan stod klar 1651. Idag används kyrkan sommartid och vid jul. Kyrkan är öppen för besök.