Hammarsjön är en av landets först anlagda våtmarker (1966). Den består av det område, där Stavån ger ifrån sig sitt humusrika vatten från mörka Tivedsskogar till Téens sydligaste del. Från fågeltornet utefter Stenvägen kan man på nära håll uppleva våtmarkens rika fågelliv.