Skagershults kyrka ligger som sig bör mitt i byn. Kyrkan är ritad av en av vårt lands mest kända arkitekter, Ferdinand Boberg. Den ersatte den kyrka som på samma plats brann nyårsafton 1893. Den nuvarande kyrkan invigdes 1896. Önskar man besöka kyrkan, utom under gudstjänsttid, kontakta Bodarne pastorat, telefon 0584 -100 20 eller via e-post, bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se