Skagershults kyrka ligger på höjden mitt i byn. Kyrkan är ritad av en av vårt lands mest kända arkitekter, Ferdinand Boberg. Den ersatte den kyrka som på samma plats brann nyårsnatten 1893. Den nuvarande kyrkan invigdes 1896.