Lillängens naturpark är ett minne av smedernas odlarmödor. Området är beläget vid Teens södra strand med närhet till badplats. Här trivs fåglar och blommor bland hasselsnår, lindar och ekar. I sluttningen mot sjön ligger en väl bevarad varggrop. En minnestavla i brons över naturvårdaren och ornitologen Mauritz Magnussson finns, fäst på en sten, i naturparken. Flera promenadstigar finns i området samt ett elljusspår.