Lillängens naturpark är ett minne av smedernas odlarmödor. Parken är vackert belägen mot sjön Teen´s södra strand. Här finns förutom en prunkande blomsterprakt, en varggrop och ett elljusspår. Elljusspåret kan användas såväl sommar som vinter.