Skagershultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar (ca 2 000 ha). Dess orörda och centrala del är reservat. Här kan man uppleva myrens karga storhet och finna dess specifika och unika flora och fauna. Ett nytt utsiktstorn är under uppbyggnad och beräknas vara klart 2015.