Hasselfors bruksmuseum ger en god bild av brukets och bygdens verksamhet under sekler. Besök i museet sker efter överenskommelse. Kontakta Hasselfors Byalag, telefon 0585-441 13 eller e-post info@hasselforsbyalag.com
Byalagets expedition är öppen tisdagar och torsdagar, mellan kl 10.00 – 12.00