Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Alla produkter har sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar. Setra Hasselfors är ett specialiserat gransågverk där ett helt nytt justerverkshyvleri står klar år 2020.