Brukspatronen, som ville ha en kortare väg till Bålby herrgård, påbörjade ett vägprojekt genom att låta slaggprodukter från bruket tippas i sjön Téen. Projektet avslutades innan man nådde andra stranden, men kvar finns Sinnerudden, som nu är en idyllisk båt- och metarplats.