Stenvägen sträcker sig utefter Téens södra strandlinje. Den byggdes under åren 1894 – 1901. Skälet till byggandet var dels att man fick bort 30 000 lass sten från åkrarna vid Bålby och Träntorp, dels att bruksdisponent Ferdinand de Geer kortade sin dagliga färd med hästskjuts från Bålby till brukskontoret i Hasselfors. En minnessten finns utefter vägen i den östra delen efter sjösidan.