Sundets badplats finner man utefter vägen längs sjön Toftens östra strand mellan Hasselfors och Ågrena. Här finns omklädningsrum och bryggor.