För den som vill vandra i relativt orörd natur och/eller kulturlandskap finns det leder som ger möjligheter till rikliga upplevelser. Likvägen startar vid Bålby och leder, via en delvis spångad stig, rakt över den mäktiga myren till Västkärr och fortsätter till Tångeråsa kyrka. Prästastigen går från Träntorp över Björkön till Dalhult.