Laxtrappan i Gullspång. Under laxens lektid i oktober och en bit in i november vandrar laxen från Vänern upp i Gullspångsälven för att leka. Lekplatsen är belägen ca 200 meter uppströms ovanför trappan.