Återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka har stannat av. Orsaken sägs vara brist på pengar.