Ryttargraven. Här sägs en dansk kurir på väg mot Stockholm blivit dödad av svenskarna. Händelsen hade samband med Kristian Tyranns vistelse i huvudstaden. Graven är markerad med stenar utlagda som ett kors.