Lokalhyror för Hasselgården, Kvarnmagasinet och Kvarnen

Välkommen att kontakta: Hasselfors byalag, expeditionen:
tfn 0585 – 44 113, e-post info@hasselforsbyalag.com  eller
Andreas Gustafsson, ordförande i Byalaget, tfn 073 674 63 23

LOKALHYRA Hasselgården Kvarnen Kvarnmagasinet

Hasselgården

Kvarnmagasinet

Kvarnen